Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi
Tara: 
Localitate: 
Adresa: 
Str. Mihai Bravu nr.46, cod 800208, Galaţi
Latitudine: 
45.448706130468
Longitudine: 
28.055026531219
Facebook: 
Rating: 
No votes yet
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi - Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a dezvoltat relaţii de cooperare la nivel naţional şi internaţional cu Camerele de Comerţ precum şi cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei locale şi centrale. •Prin intermediul acestor parteneriate precum şi prin participarea la diverse programe de asistenţă tehnică şi financiară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase iniţiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru societatea civilă din Galaţi. •Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt permanent diversificate şi perfecţionate, privind promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea industriei şi serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în faţa exigenţelor impuse de competiţia pe piaţa internă şiinternaţională